ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ E-Service

      กองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในการทำข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดในคำชี้แจงและขั้นตอนให้ครบถ้วนก่อนยืนยันทำข้อตกลงความร่วมมือตามระบบ
      1. อ่านคำชี้แจงก่อนการทำข้อตกลงความร่วมมือ
      2. กรอกแบบฟอร์มทำข้อตกลงความร่วมมือ
      3. ระบบจะทำการส่งอีเมลไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้เพื่อยืนยัน
      4. กดพิมพ์ เอกสารหรือ Save PDF File ไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนก็ได้
      5. สั่งพิมพ์เอกสาร เซ็นเอกสารและแนบหลักฐานนำส่งไปรษณีย์
      6. สามารถล๊อคอินเข้าเพื่อติดตามสถานะ แก้ไขหรือพิมพ์ซ้ำ ได้ทันที โดยใส่รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (12 หลัก) และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนประธานวิสาหกิจชุมชน (13 หลัก)  ติดตามสถานะ MOA ได้เลย
       7. ค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่ได้ทำความร่วมมือกับกรมฯแล้ว โดยค้นหาจากจังหวัด หรือพิมพ์ชื่อวิสาหกิจให้ถูกต้องในช่องค้นหา

ระบบค้นหาอัตโนมัติ

ปิดการรับลงทะเบียนชั่วคราว
ก่อนการทำข้อตกลงความร่วมมือผลิตกัญชาทางการแพทย์ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรุณาศึกษารายละเอียด ในคำชี้แจงให้ครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

กรุณากรอกข้อมูล

ระบบสืนค้นข้อมูล

วิสาหกิจชุมชน:
จังหวัด:

บทความ