ขั้นตอนการทำMOA

หลังจากที่ท่านได้อ่านทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระในข้อตกลงความร่วมมือผลิตกัญชาทางการแพทย์แล้ว สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเห็นชอบที่จะทำ MOA ร่วมกับกรมฯ